उषाताई: एक, ‘श्रम संस्कारांची शाळा’!

8 मे, 2022, सकाळी 9.45 ची वेळ. अरे विवेक, “आई गेली”, फोन वर हे सुनिलचे शब्द मला निःशब्द करून गेले. पुण्याहून सौ. मेघनाला घेवून आसल्याच्या दिशेने निघालो खरा, पण वाटेत उषाताईंचे संघर्षमय आयुष्य डोळ्या समोर उभे रहात होते, अन् पापण्यांच्या कडा पाणावत होत्या. उषाताई ही दयाळांची लेक. दयाळ हे वाई तालुक्यातल्या व्याहळीचे. 1950 च्याही आधीचा …

उषाताई: एक, ‘श्रम संस्कारांची शाळा’! Read More »